Laboratory Director


Chih-Yu Wang cywang@citi.sinica.edu.tw

Research Assistant


Lyle Wu lyle60317@iis.sinica.edu.tw

Fang-Li Kung marykv1@citi.sinica.edu.tw

Student


Ph.D.

Khurshed Ali (TIGP SNHCC)

Lan-Yi Liu (Department of Economics, National Taiwan University)

Ph.D. (co-advise)

Cheng-Chih Chao (Department of Electrical Engineering, National Taiwan University)

Yi Zhang (Graduate Institute of Communication Engineering, National Taiwan University)

Master (co-advise)

Jun-Jie Chen (Department of Computer Science, National Cheng-Hua University)

Alumni


Chun-Lin Lai (M.S. Program, UCLA)

Yi-Hsuan Hung (M.S. Program, UCLA)

Tzu-Yuan Chung (Cyberlink)

Cheng-Hsun Han (InforTrend)

Fredrick Awuor

Yi-Shan Lin (M.S. Program, Northwestern University)

Yi-Chun Lai

Yuan-Yao Shih

Shih-Ying Chen (BoniO)

Wei-Chong Chen (Ph.D Program, Rice University)

Shang-Hong Hsu (China Telecom)

Jing-Yi Shi (MediaTek)